Zoover brengt media-verkoop belangen onder bij Semilo

Zoover Media heeft voor de verkoop van haar advertentieproducten een overeenkomst gesloten met Semilo. De samenwerking omvat de websites, mobiele sites en apps van Weeronline.nl en Zoover.nl.   Semilo zal specifieke display, native en video producten gaan verkopen aan bureaus en adverteerders. Zo is inmiddels het native product nVision geïmplementeerd op beide sites en kunnen… Lees meer

TomorrowMobile toegevoegd aan ons Connected Lifestyle netwerk

TomorrowMobile biedt zakelijke professionals en geïnteresseerde gadgetliefhebbers kennis, inspiratie, tips en nieuws over Mobile Marketing, Mobile advertising en connected devices. Hiermee bereikt TomorrowMobile innovators en ondernemers uiteenlopend van ZZPérs, MKBérs tot aan beslissers bij grote bedrijven en multinationals. De koopkrachtige doelgroep die tegelijk ondernemer als consument is, is veelal tussen de 20-49 jaar en hoger opgeleid. Naast standaard… Lees meer